top of page

VILKÅR & BETINGELSER

Salgsbetingelser

Når du handler med oss, er du klar over og godtar våre salgsbetingelser. Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer og tjenester (produkter) i nettbutikken til forbrukeren, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse. Salgsbetingelsene og annen informasjon i nettbutikken er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling, og versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen. Alle varer er selgers eiendom, inntil betalt. Vi leverer kun til fastlands Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

 

1. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Orientering

 • Valg av produkter

 • Handlekurven

 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte

 • Eventuell registrering

 • Kontroll av bestillingen

 • Bekreftelse av bestillingen

 • Mottak av ordrebekreftelse

2. Bestillings- og avtaleprosess

 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter og priser som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil og systemfeil som fører til feilinformasjon og feilprising kan forekomme. I slike tilfeller tar vi forbehold om at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere ordren i slike tilfeller i henhold til avtaleloven § 32. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling dersom produktet eller et av produktene du har bestilt er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser


Alle priser er inkludert merverdiavgift og fortolling. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

5. Betaling


Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Uavhentede pakker vil ikke bli refundert.

6. Levering og forsinkelse


Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

7. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)


Dersom produktene har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve tilbakebetaling. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Du har alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig via kundeservice@tursekker.com. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

8. Angrerett


Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme tilstand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Returforsendelse må betales av deg. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller faktura. Angreretten gjelder ikke når produktet er tatt i bruk. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

Mer informasjon om angrerett

9. Personopplysninger


Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket i utleveringen, eller

 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

 • i lovbestemte tilfeller

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via kundeservice@tursekker.com

10. Salgsforbehold


Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.

bottom of page