top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Försäljningsvillkor

När du handlar hos oss är du medveten om och accepterar våra försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren gäller vid försäljning av alla varor och tjänster (produkter) i konsumentens webbutik och utgör tillsammans med din beställning hela avtalsgrunden för köpet. Detta bekräftas med en orderbekräftelse. Försäljningsvillkoren och annan information i webbutiken finns endast på norska. Villkoren numreras fortlöpande vid ändringar. Vi kommer att lagra information om vilken version av försäljningsvillkoren som gäller för din beställning och versionsnumret kommer att upprepas på orderbekräftelsen. Alla föremål är säljarens egendom, tills de är betalda. Vi levererar endast till Norges fastland. Konsumentköp regleras i:

Följ länkarna till dessa lagar om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp.

Köpare: Den som anges som köpare i beställningen, och i fortsättningen benämns "du", "du", "din" eller "din".

 

Slutförande av köp i webbutiken
För att du ska känna dig trygg med hur du beställer/handlar i vår webbutik har vi beskrivit köpprocessen som består av följande punkter:

 • Briefing

 • Val av produkter

 • Kundvagn

 • Val av frakt och betalningssätt

 • Eventuell registrering

 • Kontrollerar beställningen

 • Bekräftelse av beställningen

 • Mottagande av orderbekräftelse

2. Beställnings- och avtalsprocess

 

Din beställning är bindande när beställningen registreras på vår server (dator). Vi är även bundna av din beställning om denna inte avviker från vad som erbjuds av oss i vår webbutik, vår marknadsföring eller på annat sätt. Du har fortfarande rätt att ångra köpet enligt ångerrättslagen. När vi tar emot din beställning kommer vi att bekräfta beställningen och automatiskt skicka en beställningsbekräftelse till dig. Läs noga igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera om orderbekräftelsen stämmer med beställningen.

Information ges i webbutiken

 

Vi strävar efter att ge våra kunder så korrekt information om våra produkter och priser som möjligt. Vi reserverar oss dock för att skriv-/tryckfel och systemfel som leder till felaktig information och felaktig prissättning kan förekomma. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att inte leverera i enlighet med information som lämnas i vår webbutik, vår marknadsföring eller på annat sätt. Vi förbehåller oss även rätten att ångra beställningen i sådana fall enligt avtalslagen § 32. Vidare förbehåller vi oss rätten att ångra din beställning om produkten eller någon av produkterna du har beställt är slutsåld. Vid utsåld situation kommer du att få besked om detta, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du kommer att ha möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger i förhållande till din beställning, eller avbryta beställningen.

4. Priser


Alla priser inkluderar moms och tullklarering. Den totala kostnaden för köpet kommer att framgå innan beställning och inkluderar alla utgifter förknippade med köpet som utgifter för porto, frakt, emballage mm.

5. Betalning


Köpeskillingen kan, efter eget val, regleras via bank eller kreditkort. Vid användning av kort kommer köpeskillingen att reserveras på kortet vid beställning. Om reservationer inte kan göras förbehåller vi oss rätten att avboka bokningen. Du kommer att få information om en sådan avbokning. Ej uthämtade paket återbetalas inte.

6. Leverans och försening


Leverans av produkterna sker på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges på orderbekräftelsen. Vi har risken för produkterna tills de tas över av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din ägo. Om leveransen av produkterna försenas kommer vi att ge dig information så snart vi vet om det, tillsammans med information om och eventuellt när leverans kan ske, eller om varan/varorna är slutsålda.

7. Dina rättigheter i händelse av fel och försummelser (Klagomål)


Om produkterna har fel eller brister kan du, beroende på omständigheterna, kräva återbetalning. Felet måste finnas när du får produkterna i din ägo. Du har alltid minst två månaders reklamationstid. Av bevisskäl rekommenderar vi att klagomålet skickas till oss skriftligen via kundeservice@tursekker.com . Vi kommer att bekräfta mottagandet av alla klagomål skriftligen.

8. Ångerrätt


Ångerrättslagen ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller varor och vissa tjänster. Ångerrätten förutsätter att du meddelar oss detta senast 14 dagar efter att du mottagit leveransen (ångerfristen). För att ångerrätten ska gälla måste varan ha levererats till oss i ungefär samma skick som du fick den. Alla produkter måste returneras till oss inom rimlig tid.

Vi är skyldiga att återbetala till dig det du har betalat inklusive porto för försändelsen till dig. Återbetalning måste göras inom fjorton dagar efter att vi tagit emot produkten från dig eller inkassosedel eller så att produkten gjorts tillgänglig för oss. Returfrakten måste betalas av dig. Produkten skickas tillbaka till oss, om möjligt i originalförpackning, tillsammans med ångerrättsblankett och en kopia av orderbekräftelse eller faktura. Ångerrätten gäller inte när produkten har använts. Mer information om hur du utövar ångerrätten finns i ångerrättsformuläret.  

Mer information om ångerrätten

9. Personlig information


Vi behandlar i princip endast personuppgifter som du lämnar till oss, och som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. I de fall vi även behandlar personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka dig information om erbjudanden etc., görs detta endast när du har samtyckt till det. Innan du samtycker måste du få information om vad informationen ska användas till och av vem. Vi förbehåller oss rätten att begära ett födelsedatum för att kontrollera om våra kunder är under 18 år. Din personliga information kommer endast att lämnas ut till andra när:

 • du har samtyckt till utlämningen, eller

 • när det är nödvändigt för oss att genomföra avtalet med dig, eller

 • i lagstadgade fall

Om du har frågor om personuppgifter relaterade till dig, eller vill utnyttja dina rättigheter till rättelse, spärrning, radering etc. enligt personuppgiftslagen, kan du kontakta oss via kundeservice@tursekker.com

10. Försäljningsreservation


Webbutiken förbehåller sig rätten till prisändringar, samt tryckfel och ändringar i text, bilder och länkar på våra hemsidor.

bottom of page